Emigreren: wat vraagt dat van een mens?

zondag 4 januari 2015 -
emigratie

Gastartikel door Alize Roos van In Between Counselling

Emigreren is een zeer grote verandering.

Voor gewoontedieren die wij mensen zijn, betekent emigreren werk aan de winkel. Het kost tijd en energie om te wennen aan een nieuwe leven waarin alles anders is. De plek waar je woont, je netwerk, werk, taal, je omgeving, de infrastructuur, het weer.

Ook de cultuur verandert door emigreren. Ongeschreven regels zijn opeens niet meer vertrouwd. Hoe goed je het emigreren ook voorbereidt, je moet door een gewenningsproces. Van moed naar twijfel en verwarring en terug, en alle wisselingen daartussen.
Waar je op hoopt als je gaat emigreren, is dat je je uiteindelijk thuis zult gaan voelen. 

Maar zelfs als dat goed lukt, zal in bepaalde situaties merkbaar blijven dat je afkomstig bent uit een ander land. Bijvoorbeeld in stresssituaties. Of als je merkt dat je gedeelde geschiedenis mist met mensen om je heen. Of als je een woord niet kent.

Je wordt nooit als iemand die uit het land zelf komt. Aan de andere kant ben jij door het veranderingsproces ook niet meer degene die je was toen je ging emigreren. Je bent daardoor ook niet meer helemaal thuis in je land van herkomst. De vanzelfsprekendheid is verdwenen.

Door te emigeren bevind je je tussen twee werelden.

Invloeden op emigreren: externe factoren


De ene emigratie is de andere niet. Op het proces zijn veel externe factoren van invloed, zoals:

 • Hoe groot is het cultuurverschil?
 • Wat laat je achter (bv. een leuke baan omdat je emigreert vanwege werk van je partner) 
 • In hoeverre bouw je een eigen leven op in het nieuwe land? 
 • Hoe ver is het land geografisch verwijderd van Nederland. Hoe vaak kun je Nederland bezoeken? 
 • Wat is het perspectief: is het verblijf tijdelijk of permanent? 
 • Staat er een bedrijf/organisatie achter je? 

Persoonlijke factoren bij emigreren


Ook de ene mens is de andere niet. Welke persoonlijke kanten zijn er aan emigreren? Hoe jij het proces oppakt, hangt samen met man/vrouw- en karakterverschillen. Zo zal een vrouw gemiddeld meer behoefte voelen aan nieuwe relaties. Een introvert zal zich minder in het nieuwe leven storten dan een extravert.

Over persoonlijke factoren valt echter méér te zeggen dan dit. Want hoe pak jij, als uniek mens dingen aan? Welke uitdagingen kom je tegen als je gaat emigreren? En welk appel doen die op jou?

 • Zelfvertrouwen om je eigen proces (van vallen en opstaan) aan te gaan
 • Juiste verwachtingen en realiteitszin 
 • Nieuwsgierigheid
 • Initiatief nemenVertrouwen geven
 • Kritisch beoordelingsvermogen 
 • Anders durven zijn
 • Zelfvertrouwen, 
 • 'Fouten’ durven maken 
 • Zelfinzicht
 • Hulp kunnen vragen
 • Uithoudingsvermogen
 • Met mildheid kijken naar wat je bereikt 
 • Open mindedness: je kunnen opstellen voor andere mensen. Tegelijkertijd bij jezelf blijven en keuzevrijheid ervaren bij het bepalen welke gewoonten je overneemt.
 • Dubbele loyaliteit

Deze persoonlijke factoren bepalen in belangrijke mate het slagen van een emigratie. Het goede nieuws is dat dit ook factoren zijn waaraan je kunt werken. En waar je invloed op hebt. Aandacht hiervoor loont dus de moeite!

In Between Counselling 


Als je je verstrikt voelt in allerlei emigratieperikelen, is je eigen situatie van een afstandje bekijken moeilijk. Iemand met kennis van zaken kan dan van grote toegevoegde waarde zijn.

In Between Counselling is erin gespecialiseerd om samen met mensen die tussen twee landen leven de persoonlijke factoren in kaart te brengen. Inzicht in deze factoren levert begrip op voor jezelf en biedt jou de mogelijkheden om er beter mee om te gaan.

Vond je dit een leuke post? Neem dan een gratis abonnement op Expat Mama's!

Enter your email address:


Delivered by FeedBurner

Geen opmerkingen

Nicole Orriëns. Mogelijk gemaakt door Blogger.